РЕДОВНА АВТОБУСКА ЛИНИЈА
МАКЕДОНИЈА – ИТАЛИЈА – МАКЕДОНИЈА
Секој вторник и петок

Градови

Македонија

вторник / петок

Градови

Италија

вторник /петок

 

 

Равена

16:00          

 

 

Чезена

15:00          

Тетово

17:00                 

Порто Речанати

13:00          

Скопје

18:00                 

Мачерата

12:00          

Куманово

18:40                 

Чивитанова Марке

11:30          

 

 

Терамо

10:00          

 

 

Л’аквила

09:00          Градови

ADL/OW

ADL/RT

CHD (до 10г.) / OW

CHD (до 10г.) / RT

ПАДОВА (бензинска ENI)

60€

110€

50€

100€

РАВЕНА (станица)

60€

110€

50€

100€

ФОРЛИ (Ushita)

60€

110€

50€

100€

ЧЕЗЕНА (станица)

60€

110€

50€

100€

РИМИНИ (железничка станица)

60€

110€

50€

100€

ПЕЗАРО (Iper Rosini)

60€

110€

50€

100€

АНКОНА (Kiaravall)

60€

110€

50€

100€

ПОРТО РЕЧАНАТИ (бензинска)

60€

110€

50€

100€

МАЧЕРАТА (ENI)

60€

110€

50€

100€

ЧИВИТАНОВА (станица)

60€

110€

50€

100€

ТОРТОРО (бензинска ENI AGIP)

60€

110€

50€

100€

ТЕРАМО (станица)

60€

110€

50€

100€

Л’АКВИЛА (станица)

60€

110€

50€

100€